CZY MOŻNA ZAMONTOWAĆ MARKIZĘ W BLOKU? ODPOWIADAMY!

Zastanawiasz się nad montażem markizy na balkonie w bloku? Markiza balkonowa to idealne rozwiązanie w celu uatrakcyjnienia swojego balkonu oraz osłonięcia się przed słońcem w letnie dni.

Obecnie istnieje wiele systemów, które możemy zastosować na naszym balkonie – markiza montowana do balustrady balkonu czy rolety zewnętrzne to wszystko, co pozwala cieszyć nam się bardziej czasem spędzonym na balkonie jednak jak to zrobić z głową i zgodnie z prawem?

Samo zamontowanie markizy nie będzie problematyczne, jednak przed podjęciem decyzji o montażu markizy warto przyjrzeć się bliżej jakie przepisy regulują takie czynności i czy uda nam się wykonać takie działania bez odpowiedniego pozwolenia na budowę. Gdzie możemy szukać takich informacji?

Markiza w bloku a prawo budowlane

Przepisy opisujące takie działania reguluje prawo budowlane. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że montaż markizy balkonowej to również ingerencja w elewację budynku w związku z tym będziemy potrzebowali zgody wspólnoty mieszkaniowej.

Jeśli chodzi o prawo budowlane, teoretycznie montaż markizy na balkonie w bloku nie będzie wymagał specjalnych działań prawnych, ponieważ w artykułach prawnych nie pojawia się bezpośrednio słowo markiza, a urządzenie. Wszystko zależy od interpretacji, natomiast najbezpieczniej jest uznać, że słowo urządzenia w prawie budowlanym oznacza także markizy balkonowe.

Montaż markizy na balkonie – czy wymaga pozwolenia na budowę?

Montaż markizy reguluje art. 29 ust. 2 pkt 15 a oraz w art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego. Zgodnie z tymi zapisami wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń, jak i antenowych konstrukcji wsporczych oraz instalacji radiokomunikacyjnych na budynkach nie wymaga pozwolenia na budowę.

W przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na montażu urządzeń o wysokości powyżej 3 m potrzebne będzie zgłoszenie. Oznacza to, że wielkość markizy ma znaczenie i to ona będzie decydowała o potrzebnych nam dokumentach.

Montaż markizy a regulamin spółdzielni mieszkaniowej

Z kolei ustawa o własności lokali art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. jasno mówi, że w przypadku montażu markizy na elementach stanowiących nieruchomość wspólną potrzebujemy zgody spółdzielni mieszkaniowej. Balkon zdecydowanie jest częścią nieruchomości wspólnej i nie służy do wyłącznego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez osoby zamieszkałe tak jak wnętrze mieszkania. Do tego montując markizę, ingerujemy w wygląd elewacji budynku.

Balkon jako część wspólna nieruchomości

Pamiętajmy o tym, że wspólnota mieszkaniowa nie musi wyrazić zgody na montaż markizy. Warto wybrać się do spółdzielni mieszkaniowej ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami. Jeśli już dokonaliśmy obowiązku zgłoszenia, weźmy ze sobą dokumenty, jak również wszelkie schematy i potrzebne rysunki. Ważna będzie informacja czy markiza będzie wystawać poza obrys balkonu – takie działanie zdecydowanie narusza części stanowiące nieruchomość wspólną.

Za wszelkie prace wewnątrz balkonu odpowiada właściciel mieszkania, ale remonty po stronie konstrukcji balkonu jest odpowiedzialna wspólnota.

Instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych bez pozwolenia na budowę

Markiza na balkonie wykonana bez nadzoru budowlanego lub bez zgody wspólnoty będzie się wiązała z poważnymi konsekwencjami. Balkony są trwale połączone z bryłą budynku i stanowią część nieruchomości wspólnej. W związku z tym samowolka budowlana będzie się wiązała z nakazem rozbiórki markizy. Negatywne konsekwencje to nie tylko nakaz rozbiórki. To również naprawienie szkody, ponieważ roboty budowlane przy montażu markizy są brane pod uwagę jako zniszczenie elewacji.

Pamiętajmy montaż markiz w bloku tak jak i montaż balkonu to informacja, o której trzeba zawiadomić nadzór budowlany oraz spółdzielnię. Jest tak ze względu na roboty, które będą odbywać się w przestrzeni wykorzystywanej przez osoby trzecie.

Instalowanie na obiektach budowlanych urządzeń bez zezwolenia należy rozumieć poprzez zniszczenie elewacji i złamanie prawa budowlanego, a markiza będzie musiała zostać zdemontowana. Balkony w bloku są na ogół usytuowane na zewnątrz budynku i konstrukcyjne za ich utrzymanie odpowiada wspólnota.

Montaż markizy bez pozwolenia – szkoda do zlikwidowania

Montaż markizy na balkonie niezgodnie z regulaminem spółdzielni wiąże się z narażeniem osób trzecich. Osoby montujące taką markizę mogą dostać roszczenie o naprawę szkód w postaci naprawy elewacji.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nawet jeśli chcemy wykonać pracę, których rozpoczęcie nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia, a mimo wszystko wiążą się z negatywnymi konsekwencjami dla innych lub dla budynku to i tak będą traktowane jako szkoda. Balkon należy do naszego mieszkania. Mimo to wiąże się z innymi prawami niż wnętrze mieszkania, które jest przestrzenią służącą tylko do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Pamiętaj, żeby zapoznać się ze wszystkimi regulacjami dotyczącymi montażu markizy. Twój balkon powinien być miejscem relaksu, a nie zmartwień wynikających z niedopełnienia formalności.